INSERsport

L’actual crisi econòmica ha provocat, i està provocant, l’atur i la precarietat laboral, així com un clarempitjorament de la qualitat de vida de les persones més desfavorides socialment. En aquest sentit, un dels col·lectius més vulnerables és el juvenil.

És per això que des de l’Àrea d’Acció Social de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) s’ha posat en marxa el programa Inser-Sport, dirigit a joves en risc d’exclusió social, usuaris de les entitats del tercer sector amb les quals la UFEC ha creat sinergies per treballar en xarxa. Aquesta col·laboració s’ha ampliat i té ara el seu pes principal en les federacions i clubs esportius sensibilitzats amb aquesta problemàtica. Més de deu federacions esportives i entitats del tercer sector ja formen part d’aquest programa. Seguint les línies del Pla Estratègic de l’Esport de la Unió Europea, Inser-Sport incideix sobre la formació esportiva, la inserció laboral, la paritat, els hàbits saludables i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Mitjançant aquest programa, els joves en risc d’exclusió social aprenen un esport, adquireixen hàbits saludables, obtenen un certificat federatiu que els permet treballar de monitors i àrbitres i són contractats per a una primera feina relacionada amb el que han estudiat. Amb aquest programa incentivem que aquesta primera feina sigui un pont amb altres feines i, sobretot, amb l’ampliació dels estudis.

Inser-Sport s’iniciarà el proper mes d’octubre i tindrà una durada de 10 mesos.